Waddenschutters

de website van het Terschellinger Handboog Collectief

Inschrijven voor Terschelling 3D Shoot 2022

Schutters

 

Opties

E-mailadres en woonadres moeten éénmaal worden opgegeven. Gebruik de gegevens van de persoon die de inschrijvingen regelt.
N.B. Bij inschrijving van meerdere schutters dient het bedrag in één keer te worden overgemaakt. Dus niet apart per schutter!


X

 
Gelieve de gegevens hieronder zorgvuldig invullen i.v.m. inkopen en reserveringen.

Geen extra opties aanwezig.

Alles goed ingevuld? Inschrijven